In summer 2018 the Vadstena Academy festival will stage a baroque dance production featuring young dancers, singers and musicians. Dance rehearsals will start already in summer 2017, to give the dancers an opportunity to fully incorporate the movement material.

Choreography and stage direction:
Karin Modigh

Auditions for dancers from the Nordic countries will be organized in Stockholm and Malmö in late March.

Dansare sökes

Sommaren 2018 kommer Vadstena-Akademien sätta upp en barockdansproduktion på Vadstena slott med dansare, sångare och musiker. Redan under sommaren 2017 påbörjas repetitionerna för dansarna. Som förberedelse för produktionen ges även en grundutbildning i barockdans genom två veckor på International Summer Academy of Baroque Dance på Löftadalens folkhögskola.

Vi söker professionellt utbildade dansare med blandade bakgrunder och en god allround dansteknik. Barockdansen kräver framför allt starkt fotarbete, musikalitet, balans och koordination, men vi söker även dig som har kompetens inom akrobatik, skådespeleri och mim. Intresse för att gå in i en annan epok och för att samarbeta med sångare och musiker i ett operasammanhang är en förutsättning. Erfarenhet av barockdans är bra, men inte ett krav.

Vi söker sju dansare från de nordiska länderna födda 1987 eller senare.

Koreograf: Karin Modigh

Auditions äger rum i Malmö den 19 mars och i Stockholm den 25 mars, kl 10-15.

PRODUKTIONSPERIODER

25 juni – 1 juli 2017 Grundutbildning på Löftadalens folkhögskola
9 juli – 15 juli 2017 Grundutbildning på Löftadalens folkhögskola
18 juli – 27 juli 2017 Repetitioner i Vadstena
15 juni – 15 augusti 2018 Repetitioner samt spelperiod i Vadstena (preliminära datum)

Skicka ansökan bestående av CV, kontaktuppgifter, 1-2 st referenser och motivering (max en halv A4) senast den 1 mars till apply@vadstena-akademien.org.

Vid frågor, kontakta producent Terese Lindström, terese@vadstena-akademien.org.

ERSÄTTNING I FORM AV STIPENDIUM

Tack vare bidragsgivare kan Vadstena-Akademien finansiellt stötta stipendiaterna under sin vistelse i Vadstena och sin vidareutbildning på Akademien. Detta genom att stipendiaterna erhåller daglig ersättning i form av ett stipendium som ska utgöra bidrag till kost, logi, boende och övriga eventuella omkostnader.

På Löftadalen 2017: Stipendium i form av gratis logi, mat och kursavgift, värde 5000 kr/vecka.
I Vadstena 2017 och 2018 utgår ett stipendium i form av en dagsersättning som ska täcka mat och logi.