Above all, it’s a fabulous production with actors moving simultaneously in a mix of stylized baroque dance and contemporary performance art. The text is presented with a creative movement choreography and a high level of performance by everyone involved.
(Christer Fällman, ÖstgötaCorrespondenten 06/11/2016)

Since May 2016, Karin Modigh has been working with The Misanthrope at Östgötateatern, Sweden’s largest regional theatre. In a tight and sensitive collaboration with stage director Michaela Granit, she has coached the actors in dance and movement based on baroque aesthetics. The material has then been confronted with contemporary performance art. The production premiered in Linköping on 4 November and received outstanding critics.

Read more about the production at Östgötateatern.

Framför allt är det en fabulös iscensättning med skådespelare som rör sig simultant i ett slags blandning av stiliserad barockdans och nutida performancekonst. Texten serveras inflätad med en kreativ rörelsekoreografi och skådespelarkonst på hög nivå av samtliga medverkande. […]
Den stora upplevelsen av föreställningen finns i dess nyskapande visuella kraft. Interaktion och sprickor mellan kroppens språk och repliker synliggörs. Helheten är en frigörande nytolkning av hög konstnärlig essens.
Spelstil och gestaltning firar triumfer inom Teater-teater upphöjt i 2. Teatraliska överspel och överdrifter. Allt görs stilsäkert och passar så bra in i sammanhanget med tidsglidningar mellan dåtid och nutid. Geniala sammansmältningar mellan Commedia Dell’Arte, barockt överdåd, enorma peruker och fantasifyllda kostymer med nutida markörer som sneakers, smartphones, selfies, näthat, twitter. Skarpt, roligt, fyndigt och avancerat träffsäkert. Fellini och Peter Greenaway applåderar ljudligt i bakgrunden.

Read the full review by Christer Fällman in ÖstgötaCorrespondenten, “Teaterfest för ögat och örat”.